Závěrečné práce

Plzeňské řeky

Bc. Jakub Sýkora

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce analyzuje problémy a potenciály využití nábřeží plzeňských řek jako veřejného prostoru a navrhuje koncepci, jak těchto potenciálů co nejlépe využít. Práce sestává z analýzy současného stavu a plánovaných zásahů, návrhu koncepce, návrhu koordinace záměrů v okolí řek a návrhu 6 konkrétních míst.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.