Výstava ateliérových prací

HOTEL MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Bc. Nikol Sládková

Anotace

Navrhovaným projektem je nová budova hotelu v Mariánských lázních na místě bývalého hotelu Rozkvět přímo v čele Mírového náměstí v centru města. Cílem a zároveň výsledkem projektu je budova nenarušující charakter okolí, budova reprezentativní a na první pohled rozeznatelná, důstojná, vyzařující luxus a prestiž, ale hlavně budova, která vyvolá v lidech touhu se ocitnout uvnitř.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Michal Juha