Výstava ateliérových prací

Bytový dům Tyršova

Lucie Řeháčková

Ocenění

Anotace

Tyršova ulice, lemovaná budovami historického charakteru, protíná Jungmannovy sady a díky své poloze na svahu nabízí atraktivní výhledy. Návrh využívá volný pozemek vedle Tyršova domu, který aktuálně předěluje silnice sloužící obyvatelům rodinných domů v ulici Na Podhoří. Výrazným prvkem navrhovaného domu jsou velká okna, která poskytují výhledy do sadů. V parteru je navržen průjezd do ulice Na Podhoří.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Ivan Plicka, CSc.