Výstava ateliérových prací

Triangular Hybrid Holešovice

Bc. Gabriela Maťášová, Bc. Daniela Čechová

Anotace

V prvej časti projektu sme sa venovali urbanistickému riešeniu lokality. Pozemok sme rozdelili na dve časti. Rezidenčný blok s administračnou rohovou budovou a s aktívnym parterom v celom prízemí na západnej strane. Uprostred bloku sa nachádza park pre verejnosť. Na východnej časti pozemku sme navrhli tri individuálne objekty: materskú školu, kostol a spa. Popri rieke vedie dvojúrovňová promenáda ktorá končí pri starej budove sila. V druhej časti projektu som sa venovala návrhu materskej školy. Stavba ma kruhový pôdorys s tromi podlažiami. V škôlke sa nachádza šesť tried a spoločná miestnosť s knižnicou. Na streche škôlky je pre deti navrhnuté miesto na pestovanie či miesto na vzdelanie. Podzemným tunelom je škôlka prepojená so spa. Má taktiež súkromný pozemok s detským ihriskom.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Vladimír Krátký