Výstava ateliérových prací

Budoucí město minulosti

Bc. Zora Paulendová

Anotace

Môj tento ročný projekt skúma vzťahy medzi ľudským osídlením a voľnou prírodou zasahujúcou priamo do centra mesta. Je to vôbec možné? Vytvára sídlo bariéru pre voľnú prírodu? Vytvára príroda bariéru pre sídlo? Týmito otázkami som sa zaoberala pri zadaní Utopia - mesto o 50 let. Zobrala som si za príklad mesto, v ktorom už 5 rokov žijem a prežívam ho. Každodenné dopravné zápchy, spaliny ktoré dýchame, prašnosť v centre... a omnoho viac dôvodov, kvôli ktorým som o tom začala premýšľať. Vo svojom návrhu prenášam nedotknutú prírodu priamo do centra mesta kde akumuluje a predáva energiu a oddych všetkým jej obyvateľom. Mesto Praha bolo opustené a a príroda si ho zobrala naspäť. V novom meste sa učia príroda a človek spolunažívať tak, aby ani jeden mesto opustiť nemusel.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Radek Lampa