S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Výstava ateliérových prací

Budoucí město minulosti

Zora Paulendová

Anotace

Môj tento ročný projekt skúma vzťahy medzi ľudským osídlením a voľnou prírodou zasahujúcou priamo do centra mesta. Je to vôbec možné? Vytvára sídlo bariéru pre voľnú prírodu? Vytvára príroda bariéru pre sídlo? Týmito otázkami som sa zaoberala pri zadaní Utopia - mesto o 50 let. Zobrala som si za príklad mesto, v ktorom už 5 rokov žijem a prežívam ho. Každodenné dopravné zápchy, spaliny ktoré dýchame, prašnosť v centre... a omnoho viac dôvodov, kvôli ktorým som o tom začala premýšľať. Vo svojom návrhu prenášam nedotknutú prírodu priamo do centra mesta kde akumuluje a predáva energiu a oddych všetkým jej obyvateľom. Mesto Praha bolo opustené a a príroda si ho zobrala naspäť. V novom meste sa učia príroda a človek spolunažívať tak, aby ani jeden mesto opustiť nemusel.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.