Výstava ateliérových prací

NOVÉ CENTRUM MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ

Bc. Barbora Popaďáková

Anotace

Zmenou spôsobu lázeňstva, skôr cestou zábavných parkov, dochádza k úpadku miest ako napríklad Mariánské lázně. Ich centrum tak predstavujú kulisy fasád, za ktorými nachádzame mŕtve priestory. Mariánské lázně skrývajú množstvo potenciálu, pričom jeden z nich je aj parcela, ktorá dodnes nenašla svoje využitie. Vzhľadom na spomínané problémy sa vydávam cestou dočasnej štruktúry, ktorá tento potenciál preverí.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Michal Juha