Výstava ateliérových prací

Autobusové muzeum Střešovice

Klára Fialová

Anotace

Areál Střešovické vozovny slouží již řadu let jako Muzeum městské hromadné dopravy. Nově Dopravní podnik hlavního města Prahy rozhodl o rozšíření stávajícího střediska o budovu Autobusového muzea. Tento návrh jsem koncipovala jako adici 5.haly, která přímo navazuje na stávající areál a kontextuálně pokračuje v jeho hmotovém řešení. Mnou navržená výstavní hala je dále rozšířena o hmotu kavárny, kterou od muzea odděluje velkorysý prosklený vstupní prostor. Hala je rozvržena do dvou úrovní, v horní převažují klasické výstavní prostory, které seznamují návštěvníky s historií střešovického areálu či vývojem pražské dopravy. Toto otevřené patro dále volně přechází do expozice autobusů. Nová hmota je propojena se stávajícím muzeem lávkou, která nechá návštěvníky nahlédnout do provozu vozovny.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Hana Seho