Výstava ateliérových prací

Rezidenční bydlení Bubeneč - Letná

Linda Svobodová

Anotace

Stavím domy na parcelu na pražské Letné, vytvářím novou ulici, nové prostory pro rezidenty i kolemjdoucí. K městské třídě jakou je ulice Milady Horákové přistupuji s respektem, uznávám její význam, lokální i celopražský. Nesnažím se od ní nijak ustupovat. Novou ulici vedoucí kolem stadionu Sparta vnímám jako ulici komunikační, slouží obyvatelům k přístupu do domu, do zahrady, do garáží. Zároveň ale slouží veřejnosti k průchodu mezi parkem Stromovka a letenskou plání, k navštívení kavárny. Ke třídě Milady Horákové se má zástavba tváří vážně, dále od ní je pojata jako bydlení v zahradě. Vytvářím spíše zarostlé intimnější prostory než rozsáhlá náměstí. Prostory zahrady nejsou uzavřeny, ale nechtějí být pro všechny. Chtějí být hlavně pro rezidenty.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Marek Chalupa