Výstava ateliérových prací

Náchod urbanismus - centrum města

Bc. Michal Turek

Anotace

Urbanistická studie centra města Náchod prověřuje a přetváří kritické lokality v historickém jádru města. Jedná se například o konverzi náměstí, nebo nahrazení nevhodných panelových domů blokovou zástavbou. Návrh se snaží respektovat zástavbu z stabilního katastru a celkově tak zástavbu sjednotit, jak půdorysně, tak výškově. Dále jde v návrhu o sjednocení materiálů povrchů, které jsou vhodnější v historickém centru města a doplnění prvků veřejné zeleně. Konverze náměstí počítá s přesunem parkovacích stání po obvodu a uvolnění tak jeho středu kolem kostela a vytvoření příjemné spojovací pohledové linky zámek-kostel-radnice.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa