Výstava ateliérových prací

Náchod urbanismus - brownfield

Bc. Tereza Kostohryzová

Anotace

Projekt se zabývá urbanistickým rozvojem Náchodského brownfieldu. Území se nachází na místě bývalé průmyslové oblasti těsně sousedící s centrem města a pod kopcem zámku Náchod. Návrh počítá s rozvojem bytové zástavby kombinované s dalšími funkcemi a novým parkem propojujícím centrum, novou zástavbu a zbytek města.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa