Výstava ateliérových prací

REKONSTRUKCE RADIMSKÉHO MLÝNU

Tereza Sladká

Anotace

V přízemí se dá vejít jak do galerie, tak do kavárny, která je v samotné galerii umístěna. Galerie se v určitém úseku otvírá do druhého a třetího podlaží a je možné do ni nahlédnout i z veřejné komunikace bytové části. Samotné byty jsou umístěny od druhého podlaží výš. Každý byt kromě podkrovního je dvoupodlažní, má přes 120 m2. Druhé podlaží nad obývací část již nezasahuje, aby došlo k vytvoření otevřeného prostoru. Podkrovní byt se rozprostírá na půdoryse celé střední části mlýna. Tvar a konstrukce mlýnu zůstal zachován, jen byla stržena omítka a ponechané obnažené zdivo. Celý návrh je postaven na principu, kdy se konstrukce navrhovaná nedotýká konstrukce stávající. ak už jednotlivé byty jako takové, tak i jejich vnitřní uspořádání se nese ve stylu samostatných buněk.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Miroslav Cikán