Výstava ateliérových prací

OBYTNÝ BLOK ČERNOKOSTELECKÁ X MALÍNSKA V PRAZE 10

Tereza Cvečková

Ocenění

Anotace

Obytný blok je navrhnutý na rohovej parcele na mieste existujúceho objektu v oblasti s rôznorodou zástavbou. Projekt s dôrazom rešpektuje všetky uličné línie a efektívne reaguje na okolité prostredie. Projekt tvoria dve hmoty, pričom jedna ustupuje uličnej čiare na úroveň bytového domu na druhej strane bloku. Hlavná časť má 3 nadzemné podlažia, nadstavba stúpa o ďalšie tri podlažia a dorovnáva tak výšku susednej zástavby. Objekt je rozdelený na tri bytové jednotky, ktoré zahŕňajú spoločný parking a komerčný parter. Vstupy sú umiestnené na menej frekventovanej ulici a poskytujú priamy prechod do vnútrobloku. Pôdorysné riešenie je navrhnuté s ohľadom na urbanistický kontext a logicky dopĺňa existujúci bytový blok oproti.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA