Výstava ateliérových prací

Studentské bydlení Špejchar

Eliška Slavíková

Anotace

Koncept komunitního bydlení na tramvajové smyčce Špejchar v Praze se zaměřuje na integrovaný přístup k prostoru, který nejenže plní potřeby bydlení, ale také vytváří aktivní a komunitní prostředí pro studenty a veřejnost. Návrh vychází ze zkoumání vztahu mezi smyčkou a okolím, s cílem definovat prostorové řešení, které přinese přidanou hodnotu městu. Základem konceptu je využití pozemku, který vznikl v důsledku změny dopravní situace tramvají. Tramvaje budou objíždět celý blok domů v jednom směru. Samotné komunitní bydlení se skládá ze tří hmot, z nichž dvě jsou určeny pro bydlení, umístěny blíže k parku, třetí objekt, umístěný u hlavní silnice, slouží studentům a veřejnosti jako prostor k setkávání.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Tomáš Hradečný