Diplomové práce

Polyfunkční centrum v Hradci Králové

Bc. Pavel Střítecký

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Hradec Králové současnosti je vystaven zásadnímu rozhodnutí o svém dalším rozvoji. K městu od západu přichází dálnice, která ho spojí s Evropou. Tento fakt je tak zásadní, že je třeba se znovu zamyslet nad celkovou koncepcí uspořádání a fungování. (...). Detailněji se věnuji rozšíření podjezdu a průběhu i profilu nového boulevardu i stávající Pražské třídy a souvisejícím veřejným prostorům. Mezi boulevardem a stávající Pražskou třídou navrhuji na atraktivním místě dům, který se stane základním kamenem přestavby této části města a iniciátorem dalšího rozvoje. \Architektonické a materiálové řešení \Objemná hmota domu klade vysoké nároky na ztvárnění jejího povrchu. Vnější povrch domu je obložen, v souladu s místní stavitelskou tradicí, režným zdivem. Doplňovým materiálem vystupujících a ustupujících ploch je pohledový beton, případně světle šedá hladká omítka. Okenní otvory vytvářejí šachovnicový vzorek. Plasticita fasád je podpořena předstupujícími balkonky u francouzských oken bytů. Větší prosklenné plochy jsou umístěny v zadních rozích a přední části domu. Vstupní nálevka, spodní úroveň dvora a pasáže jsou vizuálně propojeny s interiérem celoprosklennými plochami. Rámy oken a prosklenných konstrukcí jsou dřevohliníkové. Klempířské prvky jsou navrženy titanzinkové v odstínu šedá stříbrná. Zámečnické prvky vnějších zábradlí jsou z pozinkované oceli. Střecha je pokryta extenzivním vegetačním souvrstvím, pochozí části teras jsou dlážděné.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.