Výstava ateliérových prací

OBYTNÝ DŮM U VRŠOVICKÉHO NÁDRAŽÍ X ROSTOVSKÁ V PRAZE 10

Eva Belosheikina

Anotace

Bytový dům v Praze 10 doplňuje stávající blokovou strukturu na nároží ulic Rostovská a U Vršovického nádraží a využívá potenciál parcely, která se nachází v sousedství toku Botiče a Havlíčkových sadů, čímž poskytuje obyvatelům příjemné prostředí k bydlení spojené s přírodou. Důležitým aspektem návrhu bylo zachování přístupu ke škole ve vnitrobloku. Tvar objektu respektuje uliční čáry a je ovlivněn potokem z jižní strany. Budova má 6 nadzemních podlaží s výstupem na zelenou průchozí střechu a 2 podzemní podlaží slouží jako parkoviště. Přízemí je vyhrazeno pro veřejný provoz, podporující živost a interakci s okolím, 2. až 6. NP jsou určena k bydlení. Minimalistická fasáda integruje moderní vzhled do celkového konceptu ulice.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA