Výstava ateliérových prací

NA KŘÍŽENÍ

Josefína Čadková

Anotace

Všechna stará města byla postavena podle toho, kam lidé došli, jak daleko dohlédli a jak využívali své prostředí.Na prvním místě tedy máte život, potom máte prostor pro život a teprve poté umístíte budovy na stranu těchto prostor. Život, prostor, budovy - v tomto pořadí. Jan GEHL

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Miroslav Cikán