Výstava ateliérových prací

Bytový dům u radnice

David Valenta

Anotace

Řešený pozemek se nachází v historickém centru města Náchoda a společně se stavbou "Domy za radnicí" doplňuje prázdný městský blok. Budova je nárožní ve tvaru písmene L, které uzavírá klidný vnitroblok. Skládá se ze dvou hlavních hmot - vyššího západního křídla, které má 6 nadzemních podlaží a jižního křídla, které je o podlaží nižší.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Tomáš Efler