Výstava ateliérových prací

BYTOVÝ DŮM U VRŠOVICKÉHO NÁDRAŽÍ x ROSTOVSKÁ V PRAZE 10

Hynek Sebastian Brabec

Anotace

Bytový dům navazující na řadovou zástavbu a zároveň ukončující ulici má výsadní pozici na nároží a střetu dvou ulic. V jeho bezprostřední blízkosti se nachází vstup do parku a potok Botič. Dvou podlažní podzemní garáž přístupná auto výtahem z jižní strany objektu zajištuje parkovaní pro všechny obyvatele bytového domu. Přízemí je určeno provozovnám. Šesti podlažní dům nabízí 23 bytů o různých plochách, avšak všechny s dispozicemi 3KK. Šesté patro je určeno třem bytům s terasami, které nabízí jedinečné výhledy. Jižní fasáda nabízí pohled do zeleného vnitrobloku s probíhajícím Botičem. Na západní fasádě se nabízí unikátní výhled na Havlíčkovy sady. Fasáda je pojednána jako skladba cihel, z nichž je fasáda skládána.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA