Závěrečné práce

Vojenské muzeum Drnov

Bc. Kateřina Zámečníková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Podzemní stavby jsou velmi specifickým druhem. Konverze těchto staveb je neřešeným tématem. Na příkladu podzemního bunkru Drnov ukazuji jakými způsoby můžeme změnit význam tradičního muzea v závislosti na využití jeho specifických kvalit.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.