Výstava ateliérových prací

(PŘED)ZAHRÁDKY

Lizaveta Vialichka

Anotace

Úkolem je navrhnout novou městskou čtvrť v souladu s masterplanem. Během tohoto projektu se zaměřím na návrh bytového domu pro specifickou cílovou skupinu a formy bydlení, jako je družstevní bydlení, které budou integrovány do celkového souboru staveb. Projekt proběhl ve spolupráci s městem Jihlava a soukromým vlastníkem pozemků.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Michal Kohout