Výstava ateliérových prací

BYDLENÍ NA LETNÉ

Lucie Sehnalová

Anotace

Na území Letné vzniká nový blok bytových domů, kde původně stály neuspořádané externí sklady a archivy Technického muzea. Tento konkrétní bytový dům byl navržen na parcele sousedící s východní fasádou muzea. Z původního parkoviště a rampy zásobování před navrhovaným prostorem je dnes pěší zóna a zásobování muzea je řešeno v prvním podzemním podlaží blokové zástavby. V parteru nalezneme mimo běžných komerčních prostorů i galerii, jejíž výstavní plochy jsou rozšířeny do podzemí. Rezidenční prostory začínají od druhého nadzemního podlaží a jsou rozděleny na dvě samostatné části.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Vojtěch Sosna