Výstava ateliérových prací

Anotace

Na Petřinách jsou panelové domy typu G57. Panelové domy typu G57 jsou založeny na osách 3,6 m. Polovina 3,6 je 1,8. Na základě těchto rozměrů, hledám možnosti zvětšení a doplnění stávajících panelových domů typu G57. Na Petřinách je hodně stromů. Tyto stromy jsou téměř to jediné, co udává kvalitu zdejšímu veřejnému prostranství, a proto je považuji za hodnotné. Stávající stromy určují hranici mého navrhování. Veřejné prostranství na Petřinách vnímám jako monotónní a nevyužité. Prostor rozděluji a přiděluji mu různé hodnoty. Diverzifikuji ho na veřejný, polosoukromý a soukromý. Cílem mé práce bylo hledat přívětivější prostor pro život na panelovém sídlišti a zároveň zachovat jeho stávající kvality.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Tomáš Zmek