Výstava ateliérových prací

Set kelímků na kávu

Kristýna Vlasáková

Anotace

Zadáním firmy Plastia bylo navrhout set kávových kelímků, pro opakované použití, vyrobených z plastu s příměsí kávové sedliny. Kelímek má mít životnost stovky mycích cyků. Na základě zadání jsem tedy navrhla set kelímků o třech velikostech. Praktický a jednoduchý design kelímků, je vhodný pro konzumaci v kavárnách i pro kávu sebou. Díky jednotnému víčku ke všem velikostem, je možné kelímky jednoduše stohovat a tím si usnadnit manipulaci s více nápoji najednou. Víčko je navržené s důrazem na hygienu. Proto se žádná jeho část která se dostane do kontaktu s nápojem či ústy, v jakékoliv poloze, nedotýká podložky.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Filip Streit