Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Závěrečné práce

Náměstí Žihle a navazující prostory podél Žihelkého potoka

Bc. Soňa Orčíková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Práce přistupuje k návrhu náměstí Žihle a přilehlých prostor podél Žihelského potoka jako k příležitosti obnovit historický význam prostor.Dopravní situace je racionalizována. Provedené změny dají vzniknout hlavnímu prostoru náměstí.Je aplikováno několik variant zpřístupnění vodního prvku, které mají zvýšit atraktivitu místa.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.