Výstava ateliérových prací

VOZOVNA ŽIŽKOV

Bc. Magdalena Vašková

Anotace

V současnosti se v areálu vozovny nachází výpravna, kulturní dům pro zaměstnance a trafostanice. Tyto stavby ve svém návrhu nahrazuji bytovými domy a jejich provozy přesouvám do nového parteru. Zbavuji se také přístavby na jižní straně hal, kde se nachází kanceláře a dílny. Dílny přesouvám do parteru přilehlého bytového domu, tak aby byly stále přístupné přímo od koleje. Kanceláře umisťuji blíže ke vstupu do vozovny. Stávající kapacita vozovny je již nevyhovující a tramvaje tak stojí nezastřešené v prostoru před halami, proto přidávám tři nové prosklené lodě, které vozovně poskytují zastřešení. V horním patře se pak nacházejí skleníky. V prostoru před severní halou je situován parkovací dům s auto výtahem.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Hana Seho