Výstava ateliérových prací

Pramenáda

Kateřina Chejnová

Anotace

Navrhuji obytný soubor, jenž usiluje o navrácení života do zanikající obce Prameny. Prameny jsou obec v mnoha ohledech citlivá a jedinečná a cítím potřebu k nim náležitým způsobem přistupovat a přistavovat s úctou k jejich historii a tradici. Novou zástavbou navazujeme na stav Neue Sangerberga z roku 1917, kde na místě obytných souborů stávala dělnická kolonie.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Boris Redčenkov