Výstava ateliérových prací

Truhlářská hoblice

BcA. Marcela Dvořáková, DiS.

Ocenění

Anotace

V rámci mé semestrální práce jsem se zabývala navržením truhlářské hoblice. Inspirací pro tento návrh byla nečekaná zkušenost umělecké řezbářky, která momentálně pracuje s nedostačující hoblicí navrženou architektem. Tato situace mě motivovala k hlubšímu zkoumání toho, jak spojit technickou funkčnost s estetikou, abych vytvořila design, který bude působit jako katalyzátor pro kreativitu. Můj návrh hoblice se zaměřuje na vzdělávací centra a školy a má za cíl nejen poskytnout efektivní pracovní nástroj, ale také esteticky poutavý prvek, který zvyšuje atraktivitu truhlářství. Cílem bylo vytvořit prostředí podporující výuku a kreativitu. Zvolila jsem elektrické posuvné podnoží, které nejen poskytují flexibilitu v práci, ale přinášejí i moderní designový prvek.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Martin Tvarůžek