Diplomové práce

Doplnění městské struktury - Holešovický brownfield

Bc. Filip Molčan

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práce má za úkol vyřešit rozsáhlé nezastavěné území v holešovickém meandru. Jedná se převážně o rozsáhlá železniční kolejiště a k nim přilehlé objekty. Nová zástavba by měla spojit stávající zástavbu Letné s Holešovicemi. Součástí projektu je i změna železničního koridoru vedoucí k metropoli od severu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.