Výstava ateliérových prací

Stupienky

Martin Prokopovič

Anotace

Vežový dom Stupienky je miestom, kde sa stretáva moderné bývanie s mestským komfortom. Pri voľbe konštrukčného systému som zvolil umiestnenie výťahov v strede veže a únikové schodiská oproti sebe na fasáde. Únikové schodiská rozdeľujú stavbu ako dispozične, tak aj vizuálne na 2 časti. Stenový nosný systém je založený na jednoduchej geometrii prispôsobený vnútorným obytným priestorom s najväčším rozponom pod 8 m. Čo sa samotných priestorov týka, dom je členený v určitej hierarchii, kde sa smerom z dola dostávame z ľahko predajných bytov smerom hore, ku drahším, viacej luxusnejším bytom s terasami. V projekte sa byty pohybujú od 1kk, až po 4+kk v celej škále. Veža tak poskytuje rôznorodé bývanie pre rôznorodé potreby obyvateľov. V parteri sa nachádza recepcia cez 2 podlažia.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Roman Koucký