Výstava ateliérových prací

Benešov u Prahy - Za nádražím

Martin Ciglbauer

Anotace

Návrh přetváří lokalitu za nádražím středočeského města Benešov s ohledem na jeho budoucí rozvoj díky zrychlení železničního napojení na Prahu. Vzniká tak rozmanitá nová čtvrť města doplněná o bydlení, kanceláře, veřejná prostranství a občanskou vybavenost. Vytváří nové pěší a cyklistické vazby napříč územím a propojuje nejen tratí rozdělené město, ale i samotné město Benešov s areálem lesoparku zámku Konopiště a se samostatným satelitem Mariánovice. Dále definuje nový okraj města, který má charakter zeleného pásu. Počítá také s novými plochami pro možný rozvoj průmyslu, výroby, logistiky a obchodu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D.