Výstava ateliérových prací

HLAVNÍ NÁDRAŽÍ V PRAZE - NEBOURAT, NAVAZOVAT...!

Simona Hodanová

Anotace

Transformuji magistrálu na Wilsonův bulvár se stromořadím a tramvají a vymezuji nové náměstí před státní operou. Funkce nově navržených budov bulváru jsou rezidenční administrativní a občanské. Pokládám magistrálu ke křižovatce U Bulhara. Výsledkem projektu je snaha o eliminaci veškerých sociálně nekontrolovatelných prostor. Na střeše odbavovací haly koncipuji nové Fantovo náměstí s veřejnými funkcemi. Poskytuji péči Vrchlického sadům, které měly zanedbanou údržbu. Aktivuji park pavilonem s kavárnou a polyfunkčním sálem a měním ho v cílovou destinaci.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Marek Chalupa