Výstava ateliérových prací

Anotace

Skály, komíny, kostely - tak lze popsat Broumov, jež je přírodní a architektonickou perlou Královéhradeckého kraje. Avšak kvůli odlehlé poloze a nedostatku pracovních příležitostí dochází k úbytku obyvatel. Naším cílem bylo město oživit a zatraktivnit nejen pro turisty, ale i pro budoucí obyvatele. Projekt se zaměřuje na vytvoření nových veřejných prostranství, doplnění urbánní struktury a zvýšení ubytovacích kapacit. Tyto tři pilíře mají podporovat kulturní a komunitní život. Klíčovým krokem je propojení města s řekou Stěnavou. Návrh zahrnuje rekultivaci jejího nábřeží a rozvoj čtyř lokalit: industriálního ostrova, parku, vstupu do města a nové rezidenční čtvrti. Hlavními tématy jsou otevření říčního koryta, zlepšení průchodnosti, doplnění služeb a obecná rekultivace prostoru.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Boris Redčenkov