Výstava ateliérových prací

Dětské centrum, Karlovy Vary

Karina Khalilova

Anotace

Řešená parcela se nachází v Karlových Varech na ulici Pod Jelením skokem. Dětské centrum je spíše moderní stavba, ale bylo by hezke zdůraznit historický význam města, proto bylo rozhodnuto udělat 2 různé typy fasád jako i různé zony. Centrum má 5 pater, která plní všechny funkce pro děti, a kavárnu s terasou v 6NP. Centrum je rozděleno do 2 zón: prostor pro shromažd´ování a méně hlučné prostory pro studium. Část budovy, která sousedí s hotelem, má šikmou střechu a řadové umístění oken pro vyjádření historického významu okolí. Druhá fasáda je modernější - okna různých velikostí s různým umístěním, mezi nimi jsou vsazeny bronzové kovové panely.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková