Závěrečné práce

Pojízdná stage a školící středisko Důl Hlubina

Bc. Ondřej Dufek

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Projekt je návrhem rekonstrukce, dostavby a konverze průmyslových budov v areálu dolu Hlubina v Ostravě Vítkovicích. Cílem projektu je vytvoření variabilního modifikovatelného prostoru pro konání kulturních a výukových akcí, workshopů a školení. Toho je dosaženo použitím mobilních a kinetických prvků.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.