Výstava ateliérových prací

PALÁC SPORTU

Bc. Alexandr Chrapek

Anotace

Návrh čerpá z půdorysné stopy zbrojnice z 18. století a přetváří ji do formy polouzavřeného dvora s pavlačemi. Dvůr představuje těžiště návrhu. Primárně slouží jako venkovní hřiště, kromě sportovního vyžití funguje zároveň i jako plocha pro občasné kulturní akce, představení či trhy. Všechny tyto děje lze pozorovat z ochozů, kterými je dvůr olemován a které svým systémem výklopných oken umožňují jak letní, tak zimní provoz. Areál je částečně zapuštěn do terénu a vytváří tak propojení s bazénem v suterénu Tyršova domu. Krom zmíněného hřiště v sobě objekt skýtá velkou tělocvičnu, cvičební sály i místa pro odpočinek v podobě sauny nebo bistra. Svou rozmanitostí nabízených funkcí má šanci vytvořit nové pulzující sportovní středisko v srdci města.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. MgA. Ondřej Císler, Ph.D.