Diplomové práce

Vertikální město

Bc. Ivana Plecháčová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Vertical city řeší otázku přelidněných megapolí, výstavby do výšky, místo do plochy, které začíná být nedostatek. Projekt reaguje na podmínky v japonské metropoli Tokyu. Návrh reaguje na současné podmínky ať už demografické, socioekonomické, či klimatické. Zároveň vychází z prognóz o budoucím vývoji.  Cílem řešení je zpracovat návrh budovy z hlediska konstrukčního, funkčního a prostorového v kontextu přelidněné megapole.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.