Výstava ateliérových prací

Anotace

Návrh zohledňuje historický význam Fantovy budovy a navazuje dialog s Bondiho lehkou litinovou konstrukcí. Do této architektonické kompozice přidáváme dva nové oblouky s těžkou betonovou konstrukcí, které vytvoří prostor nad nástupišti sloužící jako muzeum železnic. Muzeum nabídne návštěvníkům jedinečný pohled na historii a vývoj železniční dopravy v České republice. Na protějším svahu se vracíme ke kovové konstrukci, která slouží jako výstavní skříň depozitáře lokomotiv. Tento prostor bude určen pro prezentaci a uchování historických lokomotiv a dalších železničních exponátů. Náš projekt nejenže respektuje a vyzdvihuje architektonické dědictví nádraží, ale také přináší nové možnosti pro kulturní využití a zvyšuje atraktivitu celého areálu pro návštěvníky.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Vojtěch Sosna