Výstava ateliérových prací

DŮM FAMU

Kateryna Soroka

Anotace

Projekt filmové školy v Praze, umístěné na hlavním nádraží, představuje šestipodlažní budovu s kamenným fasádním obkladem. Velká okna na fasádách umožňují pronikání velkého množství světla do učeben a ateliérů, což vytváří světlé a inspirativní prostředí pro studenty. Budova má dvě slepé fasády, a proto byl pro zajištění dostatku denního světla navržen světlik, který osvětluje atrium procházející celou budovou.Budova poskytuje mnoho výukových prostor pro studenty, kteří chtějí studovat filmové umění. Zde budou mít studenti možnost vytvářet své projekty a naučit se pracovat s různými přístroji a technikami. Při vstupu do budovy se otevírá velký prostor, který je zdůrazněn velkými okny, což umožňuje pohled skrz celou budovu. V přízemí se nacházejí čtyři komerční prostory.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Vojtěch Sosna