Závěrečné práce

HUMPOLEC - ROZHRANÍ

Křížová Anna

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Práce se zabývá urbánní kompozicí města Humpolec v návaznosti na přilehlé okolí. Hledá linii intravilánu města, který je co nejvíce založen na stávající podobě. Cílem je co nejméně zvětšovat stávající plochu města a věnovat se jeho obrazu na rozhraní s krajinou. Práce řeší jak krajinná témata, tak témata týkající se městské struktury za účelem vytvoření stabilního přechodu a s ohledem na paměť místa a rozvoj.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.