Výstava ateliérových prací

Poliklinika Hlavák

Lukáš Fořt

Anotace

Zbrusu nová poliklinika v blízkosti hlavního vlakového nádraží Praha. Stavba stojí na rohu nově vystavěného bloku. Sousedí s budovou soudu a pasáží s kulturním sálem. V parteru najdeme kavárnu, lékárnu a dva obchody, v dalších čtyřech nadzemních podlažích poté samotný lékařský dům. Budovou procházejí dvě atria, jedno venkovní, druhé zastřešené. V dispozicích je kladen důraz na vytvoření příjemných prostor pro pacienty – eliminace dlouhých chodeb bez oken, dostatek přirozeného světla v čekárnách, snadná orientace a plynulý pohyb v budově díky průhledům a vhodně umístěným vertikálním komunikacím. Fasáda je pojednána pohledovým betonem, do kterého jsou vytvořeny průseky. Ty jsou proskleny a přivádějí denní světlo jak do čekáren, tak ordinací.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Vojtěch Sosna