Výstava ateliérových prací

Administrativní budova Českých drah

Martina Thýnová

Anotace

Administrativní budova Českých drah je situována před vjezdem do Vinohradských tunelů ze směru od Hlavního nádraží. V půdorysu se váže úhly dané sousedními ulicemi. Konstrukce je železná, po obvodu předsazená před plášť. Vstupní hala je jednopatrová, výškově na úrovni Vinohradské ulice a prochází celou budovu. Vstoupit lze i z druhé strany díky schodům za fasádou, které propojují oba břehy.V prvních dvou podlažích se nachází technické zázemí, prostory kantýny, parkování. Druhé podlaží je vstupní. Ve třetím patře jsou prostory v parteru vyhrazeny komerci, zbytek prostorů vyšších pater je zabrán administrativou. Tyto prostory jsou osvětleny pomocí atrií. Kanceláře jsou soustředěny po obvodě. Zasedací místnosti, popřípadě velké kanceláře jsou v rozích.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Vojtěch Sosna