Závěrečné práce

Mezonetové bydlení - Nové Dvory

Kratochvílová Barbora

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Zadáním ateliérové práce bylo vytvořit blok bytových domů v lokalitě Nových Dvorů. Každý ze studentů měl za úkol navrhnout část v bloku s cílem vytvořit smysluplný celek. Jednotlivé domy mají různé formy bydlení jako například studentské bydlení, co-working nebo mezonetové bydlení. Výsledkem je spojení všech domů dohromady a vytvoření tak spolupůsobícího celku od podzemních garáží po ustupující střešní podlaží. Bytový dům je utvářen z části typickými byty o různých rozlohách a mezonety. Je tvořen 7 nadzemními a 2 podzemními podlažími.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.