Výstava ateliérových prací

Galerie současného asijského umění

Sofiia Ryndina

Anotace

Projekt Galerie současného asijského umění, umístěné na hlavním nádraží, představuje třípodlažní budovu s betonovou fasádou. Protože galerie nepotřebuje mnoho denního světla, udělala jsem okna pouze jako dekorativní detail. Ale pro zajištění minimuma denního světla byl navržen světlik, který osvětluje atrium procházející celou budovou. Většinu prostoru zabírá výstavní plocha, toho je dosaženo pomocí volného plánu. Přízemí je určeno k pronájmu a zároveň je propojeno se sousední budovou.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Vojtěch Sosna