Diplomové práce

Senior Co-housing Klimkovice

Bc. Kristina Macurová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem práce je projekt sdruženého bydlení pro seniory, zvaný co - housing. V navrhovaném objekt se nachází dva typy bydlení - pro seniory s vyššími nároky na péči a pro senory soběstačné, pro které jsou navrženy samostatné bytové jednotky.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.