Výstava ateliérových prací

Zenklova krásná

Bc. Anna Bojková

Anotace

Zenklova ulice, spojnice Prahy 8, přesto odtržena od zbytku zástavby, rušnou cestou ze severu a z jihu dvěmi mosty silničním a železničním. Trpící návaly frekventované dopravy, zácpami, také neřízeným parkováním, které se tlačí do všech nezastavěných ploch území. Je to i místo s bohatou historií, krásnými průhledy na Prahu a jedinečným prostředím plným potenciálu pro příjemné město. Cílem návrhu je doplnit na místech roztroušenou zástavbu, zlepšit dopravní situaci, zajistit lepší prostupnost a vylepšit veřejný prostor.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Michal Kuzemenský