Výstava ateliérových prací

Anotace

Návrh tržnice vzniká před odbavovací halou Hlavního nádraží Praha v místě současného nechvalně známého parku Vrchlického sady. Konceptem vnitřního provozu se stává umožnění vertikálního pohybu. Ten probíhá po rampách umístěných na obvodu hmoty, které spojují postupně odskakující patra až vylezou na střechu. Dále je komunikace v tržnici doplněna o nákladní a osobní výtahy a točitá schodiště fungující jako zkratky mezi patry. Rozmístění stánků pomáhá plynulému pohybu skrz budovu. Fasáda je navrhnuta s ohledem na charakter okolní zástavby a myšlenkou reprezentativnosti vůči náměstí. Prefabrikovaná skládaná konstrukce fasády vzniká z inspirace historických svářených ocelových konstrukcí a snaží se ukázat drsnou stránku každodenního provozu tržnice.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Vojtěch Sosna