Závěrečné práce

Praha, město na Vltavě: Libeň

Bc. Kateřina Blahutová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem práce v širším smyslu je práce s Vltavou jakožto městotvorným prvkem a pražským fenoménem, jehož potenciál je v současné době málo nebo špatně využit. Pro konkrétní návrh byla vybrána lokalita Praha - Libeň, a to z důvodu specifické morfologie a silného historického vztahu k řece. Historicko-funkční analýza se zabývá proměnami využití území, analýza města a krajiny hledá jejich hodnoty a vzájemný vztah. Dále se práce zabývá fyzickým konktaktem s řekou v území a stabilizovanými lokalitami a komunitami.Výsledný návrh je variantou scénáře možného využití území a obnovy vztahu k Vltavě s ohledem na stávající i plánovanou výstavbu. 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.