Diplomové práce

archiv Ostrova umění

Bc. Vojtěch Valda

Magisterská diplomová práce

Anotace

Ostrov Štvanice nabízí nevyužitý potenciál. Cílem práce je najít optimální podobu ostrova jako centra současného umění. Navrhuji budovu na pomezí Ostrova umění a okolního prostředí.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.