Výstava ateliérových prací

OSTRAVA TOWER

Lukáš Lipka

Ocenění

Anotace

Veľkorysosť, čistota, elegancia. Aj tak sa dá opísať Ostrava Tower. Tvar budovy je daný predovšetkým štvorcovým pôdorysom o rozmeroch 24 na 24 metrov, a zároveň uberaním hmoty z vyšších podlaží. Táto redukcia hmoty stavbu odľahčuje a prispieva k vniku svetla do bytov v susednej zástavbe. Stavba je taktiež definovaná jej vyvýšením o 1,5 metra čo prispelo k vzniku štyroch záhrad plných zelene a života. Fasáda budovy je ovplyvnená rovnakým rastrom okien, čím sa docielila jej jednoduchosť a elegancia. Projekt Ostrava Tower prináša do oblasti 71 nových bytov. Ponúka komfort, luxus, pohodlie a vytvára tak priestor pre ideálne bývanie v srdci Ostravy.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Roman Koucký