Výstava ateliérových prací

Centrum volného času - Knížecí dvůr Postoloprty

Bianca Bozalková

Anotace

Projekt sa zaoberá revitalizáciou niekdajšieho panského dvora v meste Postoloprty na miesto pre kultúru a vzdelanie. Do historických budov vnášame život v podobe pestrých funkcíí určených ako mladej tak aj staršej generácii. Jednou z nich je práve voľnočasové centrum pre deti a mládež, ktoré sa nachádza v podlhovastej budove bývalej stodoly. Hlavná kompozícia centra vychádza z pôvodnej dispozície objektu a zachováva čo najväčšie množstvo autentických prvkov a konštrukcií. Budova ponúka deťom niekoľko útulných klenutých učební určených na krúžky a workshopy, tanečný sál a priestranné expozičné a oddychové priestory. Uprostred hospodárskeho statku sa ukrýva kľudný dvor, ktorý poskytuje návštevníkom miesto k oddychu a zároveň umožňuje rozšírenie učební a sálu do zeleného priestranstva.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Tomáš Efler